دسته بندی

طراحی PCB

طراحی PCB یکی از ملزومات انجام هر پروژه ای می باشد. طراحی برد با نرم افزارهای حرفه ای امکان موفقیت پروژه را افزایش می دهد.شما در این بخش دو نرم افزار Protel 99se و Altium Designer را به صورت حرفه ای آموزش می بینید