دسته بندی

میکروکنترلر

شاید تاکنون نام میکرو کنترلر را شنیده باشید. آی سی های میکرو، آی سی ها ی قابل برنامه ریزی هستند که با نوشتن برنامه، کار مورد نظر را برای ما انجام می دهند .

میکرو پروسسور نیز نمونه ی ساده تری از میکروکنترلرها است. به این صورت که میکرو پروسسور تقریباً یک ROM تنها می باشد که برنامه درون آن ریخته و اجرا می شود، اما برای اجرای عملیات نیازمند قطعات جانبی می باشند که باعث پچیده شدن مدار و سخت تر شدن طراحی آن می شود. به همین علت در این مبحث به میکرو کنترلر ها پرداخته ایم که امکانات بیشتر و جامعیت وسیعتری دارند