دسته بندی

LOGO و PLC

LOGO و PLC دو عدد از تجهیزات مهم در اتوماسیون صنعتی هستند و کارگاه های آموزشی زیادی برای آنها برگزار می شود. سایت PLCgoods آموزش این تجهیزات را به همراه پروژه های کاربردی برای علاقه مندان به صورت رایگان آماده کرده است